A A A

Formacja

 

 

„Każda osoba powołana – która zamierza poświęcić się Chrystusowi
lub już oddała Mu się całkowicie pragnąc być Jego uczniem – musi otworzyć przestrzeń
swojego życia na działanie Ducha Świętego i ofiarnie zaangażować się w proces
formacyjny,
przyjmując z wiarą pomoc ludzi, których daje jej Bóg i kościół.”
Jan Paweł II

Każda osoba powołana, która zamierza poświęcić się Chrystusowi
w Felicjańskiej Wspólnocie Sióstr, powinna otworzyć swoje serce
i zaangażować się w proces formacji naszego Zgromadzenia .

Na drodze ściśle określonych etapów formacji kształtuje się
osobowość kobiety i tożsamość felicjanki.