A A A

Formacja ciągła

ETAP IV

FORMACJA CIĄGŁA

 

 

 

 

Formacja jest procesem, który nigdy się nie kończy, trwa całe życie.
Obejmuje całą osobę, wszystkie aspekty jej tożsamości, jej czyny i intencje.

Po złożeniu wieczystej profesji ślubów,
każda siostra wchodzi na drogę tzw. formacji ciągłej lub stałej.
Żyjąc we wspólnocie, siostra, prowadzi życie modlitwy, wypełnia
powierzone jej zadania i troszczy się o swój rozwój duchowy.
Taka troska ma głęboki wymiar świadectwa
i sprzyja budzeniu się nowych powołań.