A A A

Juniorat

ETAP III

PROFESJA CZASOWA

 

 

 

 

 

Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (na 1 rok).
Siostry otrzymują czarny welon i prosty, drewniany krzyżyk.
Pierwsza profesja rozpoczyna okres formacji (tzw. JUNIORAT)
trwający w naszym zgromadzeniu zasadniczo 6 lat.

Przez lata czasowej profesji siostry umacniają się w powołaniu
zgodnie z duchem i charyzmatem bł. Marii Angeli
poprzez wierne i odważne wypełnianie tego, do czego się zobowiązały.
W ten sposób przygotowują się do pełnego włączenia w Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.

 

 

 


„Niech zawsze doskonalą w sobie mieszkanie, w którym przebywa
Pan Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty, w ten sposób, by
niepodzielnym sercem wzrastali w miłości powszechnej, stale zwracając się
ku Bogu i bliźniemu”.
Reguła Św. Franciszka

 

Etap czasowej profesji wieńczy uroczystość złożenia ślubów wieczystych.

„Ja Siostra Maria … ślubuję Bogu Najwyższemu
czystość, ubóstwo i posłuszeństwo na całe życie”.

Zewnętrznym znakiem naszych zaślubin z Jezusem
jest srebrna obrączka.

 

„Doznałam radości widząc, że pojmujesz Twoje powołanie,
że nie z sukni,
ale z ducha jesteś prawdziwą felicjanka,
wierną córką Św. Ojca Franciszka,
że Twoja miłość ku Chrystusowi Panu
objawia się nie w słowach, ale w czynach”.