Szukaj na stronie:
 

A A A

Modlitwa

Całym naszym bogactwem jest modlitwa. Kto się modli, wszystko otrzymuje.

 

 

Tylko w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, albowiem w Nim jest moja nadzieja…” (PS 62,6) Modlić się to mówić do Boga, zwierzać się ze wszystkich radości i niepokojów, powierzać Mu siebie. Modlitwa to zawierzenie: „Tylko Ty, Panie, możesz mi dopomóc; tylko TY, który zbawiasz człowieka”. On sam obdarza mnie darem modlitwy, szuka mnie na ścieżkach życia i gotów jest obdarzyć mnie darem Swojej obecności. Trzeba zwyczajnie mówić do Boga i próbować Go usłyszeć. Ilekroć rozpoczynam modlitwę, zawsze jest we mnie coś z marnotrawnego syna. Spotykając Boga mam świadomość, że w jakiejś sprawie Go zaniedbałam, porzuciłam, że brak mi miłości do Niego lub nie dość wiernie Mu służę… Jestem grzesznikiem, ale liczę na Jego nieskończone Miłosierdzie. Jeśli chcę się uczyć modlitwy, powinnam postępować na wzór osoby chcącej rozmawiać w obcym języku, zwyczajnie muszę mówić, muszę próbować, stale i wciąż na nowo, systematycznie. Jeśli nie potrafię modlić się własnymi słowami, używam słów wcześniej przez kogoś wypowiedzianych. Modlę się słowami Pisma Świętego, słowami, które wypowiada sam Chrystus Pan i Święci Pańscy. Modlę się uczestnicząc w modlitwie wspólnoty Kościoła. Czy mam czas na modlitwę? Czy potrafię szukać w Bogu pokoju i światła w chwilach trudnych? Dlaczego nie dowierzam mocy i skuteczności modlitwy?
Bóg odpowiada na nasze modlitwy i pragnie, byśmy zwracali się do Niego z każdą sprawą i zapewnia, że odpowie na nasze prośby zgodnie ze swoją wolą. Kiedy zmagamy się z przeciwnościami, wszystkie nasze troski powinniśmy powierzyć Jemu i bezgranicznie Mu zaufać.
W ciągu wieków wypracowano wiele sposobów wspólnotowej i prywatnej modlitwy. Można modlić się w myślach lub głośnymi słowami, może być modlitwa prośby, dziękczynienia, uwielbienia, modlitwa przeproszenia lub modlitwa wstawiennicza, za kogoś. W trakcie modlitwy można posługiwać się formułami od kogoś zapożyczonymi. To sam Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”, to Archanioł Gabriel dał nam modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, jest modlitwa Psalmów, są modlitwy Świętych, litanie. Wszystkie formy modlitwy zakładają zaufanie i podporządkowanie się Bogu – „bądź wola Twoja”. Ważne jest to, aby w modlitwie nigdy nie ustawać: „Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17). „Modlitwa jest zawsze możliwa. Jest nawet życiową koniecznością. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne” (KKK 2757).