A A A

Postulat

ETAP I

POSTULAT

 

 

 

 

Postulat jest pierwszym etapem formacji zakonnej
zmierzającym do rozeznania swojego powołania
oraz do stopniowego przechodzenia od dawnego sposobu życia
do życia w Felicjańskiej wspólnocie sióstr.

W tym czasie Siostra Mistrzyni
wprowadza postulantkę w życie Zgromadzenia.

Okres postulatu trwa zazwyczaj rok.
Zależy od indywidualnych potrzeb postulantki
(nie może być krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż 2 lata).